Your Pet, Our Passion.

Klimaforandringer og tab af biodiversitet er vores tids mest presserende udfordringer. Fødevaresystemer bidrager til 80 % af den globale skovrydning og står for 29 % af de globale drivhusgasudledninger (GHG). Der er behov for øjeblikkelig handling for at løse dette problem, og vi har alle et ansvar for at vende den skadelige virkning, som fremstillingsprocesser kan have på planeten. Under ledelse af vores moderselskab, Nestlé, arbejder vi på at reducere udledningen fra vores forretning med det klare mål om at opnå Net-Zero Drivhusgasemissioner inden 2050. 

 

vi stræber efter at reducere vores indvirkning på planeten, og ambitionen om at opnå Net-Zero drivhusgasemissioner i 2050 og begynde vores rejse mod regenerering af land og hav.

Kerstin Schmeiduch, Kommunikations- og Bæredygtighedschef for Purina Europa

At nå Net-Zero emissioner er en afgørende del af vores bæredygtighedsrejse.

At nå Net-Zero emissioner er en afgørende del af vores bæredygtighedsrejse.

Arbejdet med at reducere udledninger involverer væsentlige ændringer, som vil transformere vores forretning. Fremadrettet vil vi fokusere på fire nøgleområder, som kan fremskynde arbejdet imod dette mål.

Bæredygtighedslogo med hvide planter på en rød baggrund
Indkøb & Regenerering
Logo med hvid fabrik på en rød baggrund
Produktion og logistik
Logo med hvid fabrik på en rød baggrund
Produktportefølje
Purinas bæredygtighedslogo med hvide korn og fisk på en rød baggrund
Emballage

Indkøb og regenerering

Indkøb er en vigtig del af vores Net Zero-rejse og implementering af nye måder at dyrke ingredienser på, kan hjælpe os med netop det. Derudover ønsker vi ikke kun at reducere vores påvirkning, vi vil også bevæge os imod en regenerativ måde at arbejde på.

Regeneringsbanner for Purinas Bæredygtighedsinitiativer
Vi stræber efter regenerering
Vi er fast besluttet på, at vores rejse mod Net Zero-emissioner, så vel som vores andre bæredygtighedsinitiativer, ikke kun skal fokusere på at reducere vores påvirkning, men også på regenerering af ressourcer. Vi nøjes ikke blot med at beskytte det naturlige miljø - med det ultimative mål at muliggøre lukkede kredsløb, der aktivt kan føre naturlige ressourcer tilbage til planeten. Genopretning af jord- og havøkosystemer er en af vores forpligtelser, og vi har sat os klare mål, der skal opfyldes inden 2030.
Person står med jord i hænderne
Fordelene ved regenerativt landbrug
Regenerativt landbrug er en holistisk tilgang til landbrugspraksis, der sigter mod at bevare og genoprette landbrugsjord og dets økosystem. Regenerativt landbrug fokuserer på at forbedre jordens sundhed og frugtbarhed og har flere fordele. Eksempelvis opfanges kuldioxid fra atmosfæren og lagres som kulstof i jord- og plantebiomasse. Denne proces gør det muligt at reducere udledning af drivhusgasser og bidrager samtidig til en forbedring af landbrugsjordens modstandsdygtighed over for klimaforandringer.
Grønner alger i havet
Regenerering under havoverfladen
Regenerering i havet kan hjælpe med at fjerne overskydende kuldioxid og andre miljøforurenende stoffer (såsom emissioner fra kunstgødning) ved at opfange emissioner i tang og lagre dem på havbunden.

Produktion og logistik

Det er ikke ligefrem en overraskelse, at produktions- og logistikprocesser producerer drivhusgasser. Vores fokus på at effektivisere fremstillingen af vores produkter, og den energi vi bruger til at drive vores fabrikker, til hvordan vi transporterer vores produkter fra A til B, bidrager til vores mål om Net Zero-udledning.

Effektivisering af produktion og logistik
Effektivisering af produktion og logistik
Vi reducerer vores drifts påvirkning på miljøet gennem tiltag som eksempelvis at reducere mængden af affald til lossepladser fra vores fabrikker. Sammen med vores leverandører gennemgår vi mulighederne for at anvende teknologi, der kan bidrage til at reducere vores udledning af drivhusgasser og hjælpe os i vores arbejde hen mod Net Zero-emissioner.

Vi undersøger blandt andet metoder til at omdanne gas til el ved hjælp af varmepumpeteknologi. Som en del af Purinas bæredygtighedsrejse bygger vi også et mere snævert logistiksystem ved at øge opfyldingsgraden og antallet af direkte leverancer. Dermed reducerer vi antallet af kørte kilomenter inden for vores europæiske transportnetværk.

Andre effektiviseringstiltag involverer brug af teknologi til at fylde køretøjer og planlægning af ruter samt et skift til transportformer med lavere emissioner som eksempelvis tog eller skib. Gennem Nestlé har vi tilsluttet os European Clean Truck Alliance, som arbejder for at mindske lastbilstransportens klimabelastning i Europa.
Vedvarende elektricitet
Vedvarende elektricitet
I dag anvender alle Purinas europæiske fabrikker allerede 100 % vedvarende elektricitet. Vedvarende elektricitet kan skabes fra en række forskellige kilder, herunder vindkraft, solenergi og vandkraft. Vores fabrikker køber vedvarende elektricitet på forskellige måder.

Transformering af vores produktportefølje

De ingredienser vi bruger, og måden hvorpå de produceres og forarbejdes, er de største syndere i forhold til udledning af drivhusgasser. I de kommende år vil vi fokusere på at udvikle vores opskrifter med henblik på at reducere vores påvirkning gennem bedre valg og brug af ressourcer.

Forbrugerne forventer, at Purina leverer de bedste produkter på markedet for sundhed, smag og nydelse, og vi har til hensigt at opretholde kvaliteten af vores produkter. At fortsætte med at levere ernæring til kæledyr af højeste kvalitet, og samtidig reducere vores klimapåvirkning, er øverst på vores agenda i vores arbejde. Klik på ingredienserne nedenfor for at få mere information om vores tiltag. 

Emballage

At ændre på vores emballage er et afgørende led i vores rejse mod Net Zero-emissioner. Ved at gøre vores emballage på foder mere genanvendelig og genbrugelig, bidrager vi ikke kun til at reducere affald, men gør også emballagen nemmere at genanvende, hvilket kan reducere drivhusgasser. 

 

Vi er fortsat forpligtet til at sikre, at 100 % af vores emballage er designet til at kunne genbruges. I 2025 forventer vi, at over 95 % vil være det.

Cedric Moulin, Emballagechef for Purina Europa

Fremover vil vi fokusere på at reducere engangsemballage og arbejde mod, at al vores emballage bliver genanvendelig eller genbrugelig. Vores ambition er fortsat, at 100 % af vores plastemballage skal være designet til genanvendelse. Inden 2025 forventer vi, at over 95 % af den vil være det. 

Vi sigter også mod at reducere brugen af engangsplast med en tredjedel inden 2025. Og vi arbejder på at reducere både antallet af forskellige materialelag og kompleksiteten af disse materialer for at gøre vores emballage lettere at genanvende. 

Reduktionen i brugen af engangsplast, og øget brug af genanvendte materialer, bidrager til en reduktionen af drivhusgasser. Men selv når al vores emballage er designet til at blive genbrugt, er det stadig vigtigt, at den rette infrastruktur er på plads, så de enkelte kommuner kan indsamle og genbruge emballagen og gennemføre processen. Og selv hvor denne lokale infrastruktur findes, kræves der nogle gange hjælp fra dem, der køber vores produkter, for eksempel ved at affaldssortere eller tage emballagen med til genbrug.

Vores emballage rejse

I samarbejde med vores leverandører skaber vi nye, mindre komplekse emballagematerialer. Vores portionsposer til Gourmet Mon Petit Intense og Latz Supper er blandt andet lavet af én type materiale og designet til at blive genbrugt. (1) Samtidig har vi også undersøgt alternative emballageløsninger, for eksempel et genopfyldeligt containersystem i Schweiz. (2) Hjælp os med at genbruge ved at klikke på linket nedenfor, og læs hvordan du genbruger vores produkter! Over 78 % af vores emballage er allerede designet til at blive genbrugt. Hav tålmodighed med os, vi arbejder på resten!

Læs mere

Kvinde løber på stranden med sine hunde
Vores forpligtelser
Du kan læse om alle vores forpligtelser overfor kæledyr, mennesker og planeten her.