Your Pet, Our Passion.
Fisk i vandet

Fremme regenereringen af økosystemer i jorden og på havet

Vi arbejder på at hjælpe med at støtte regenereringen af landjorden og verdenshavene.

Hero banner ocean restoration
Purina Ocean Restoration Program
Purina Europe iværksætter sit første program for havgenopretning med mål om at genoplive 1.500 hektar marint habitat inden 2030
Vores mål for 2030

Klima og natur 2030:

Vi er nødt til at takle vores påvirkning af hele økosystemet, og derfor er vores fokus først på de områder, hvor vi påvirker det. For eksempel den jord og gødning, vi bruger, hvordan vi bidrager til at regenerere jordens og havets evne til at indfange kulstof, og biodiversiteten både i jorden og på havet. Vores forpligtelse omfatter følgende mål for 2030:

 • Reduktion af vores CO2-udledning med 50 %
 • Vi stræber efter at reducere overskydende kvælstof og fosfor fra gødningen i vores landbrugsforsyningskæde *TBC
 • Vi stræber efter at begrænse arealanvendelsen samt forbedre jordkvaliteten gennem regenererende landbrugspraksis
 • Vi stræber gennem vores handlinger efter at standse tabet af natur og begynde at vende denne tendens inden 2030
 • Vi vil takle problemet med bifangst af fisk med vores globale partnere, f.eks. Sustainable Fisheries Partnership (SFP), og vil samarbejde og støtte Fishery Improvement Projects (FIP'er) relateret til fiskearter i vores produkter
 • Vi vil gennemføre projekter til regenerering af tang og havgræs for at hjælpe os med at indfange mere kulstof og fremme biodiversiteten
Sådan har planetariske grænser inspireret vores forpligtelse

Vi har med vores nye Purina-forpligtelser udvidet formålet og udstukket en ny ambition.
Med udgangspunkt i Planetary Boundaries Framework (Stockholm Resilience Center) har vi set på de områder, som vores virksomhed påvirker mest, og vi har opstillet mål for 6 ud af de 9 planetariske grænser. Da der er sammenkobling mellem grænserne, sigter vores handlinger mod at have en positiv holistisk indvirkning på planetens sundhed for i sidste ende at bidrage til regenerering af vores planet.

Vores forpligtelse

Klimaændringer og biodiversitet er vor tids mest presserende miljømæssige udfordringer.

Fødevaresystemer bidrager til 80 % af den globale skovrydning og er ansvarlige for 29 % af drivhusgasemissionerne (GHG). De er også den største enkeltstående årsag til tab af biodiversitet.

Vi har dette årti til at halvere vores globale kulstofudledninger og standse tabet af natur.

Med dette i tankerne er vores plan at:

 • Implementere regenererende landbrugsmetoder for vores nøgleingredienser for at hjælpe med at forbedre jordens sundhed og bidrage til reduktionen af kulstofudledninger mod Net Zero.
 • Stræbe efter at begrænse vores arealanvendelse og reducere overskydende kvælstof og fosfor fra gødning i vores landbrugsforsyningskæde.
 • Hjælpe med at fremme biodiversiteten for land- og havområder ved at integrere disse tiltag i vores forsyningskæde.
 • Tage initiativ til projekter til regenerering af tang og havgræs for at hjælpe os med at indfange mere kulstof og fremme biodiversiteten.
 • Opstarte et pilotprojekt med tang som biostimulans på landbrugsjord og støtte forskningen for at forstå fordelene ved regenerering generelt.

Lær mere om Net Zero

Regenerering i en nøddeskal

En regenererende praksis handler i sidste ende om at beskytte vores oceaner og landområder mod yderligere skader og gøre dem i stand til at regenerere sundheden.
Land og hav er begge en del af det samme økosystem, så vi kan ikke undersøge en af dem uden at forstå indvirkningen på den andet.
En god illustration af denne sammenkobling er for eksempel tang.

Regenererende landbrug er fokuseret på at forbedre jordens sundhed og jordens frugtbarhed og har flere fordele. Disse fordele omfatter fjernelse af C02 (kuldioxid) fra atmosfæren og lagring af det som kulstof i jorden. På samme måde kan havregenerering hjælpe med at fjerne overskydende kuldioxid og andre forurenende stoffer (såsom emissioner fra gødning) ved at indfange emissioner i tang og lagre det i havbunden. Tangekstrakter kan også bruges andre steder som en kulstoffattig erstatning af eksisterende produkter og anvendte materialer, såsom syntetisk gødning.

 

Regenerativ praksis har et fantastisk potentiale til at binde C02 i jorden og havet. Vi arbejder på at hjælpe med at støtte regenereringen af både jord og hav.

Purina bæredygtighedsekspert

Bygger på Nestlé CSV

Ligesom vi er forpligtet til at forbedre livet for kæledyr og de mennesker, der elsker dem, er vores moderselskab Nestlé forpligtet til at forbedre livskvaliteten og bidrage til en sundere fremtid for enkeltpersoner og familier, startende med vores samfund og vores planet.

Læs mere om Nestlé i samfundet

Vores arbejde med LENs i Storbritannien

Sammen med Nestlé UK, Nestlé Cereal Partners UK og Anglian Water har Purina UK investeret i et landskabsinitiativ i hele regionen, kaldet Landscape Enterprise Network (LENs). LENs er en uafhængig mekanisme, hvorigennem virksomheder med en fælles interesse i at beskytte miljøet kan arbejde sammen. De involverede landmænd får støtte til at gennemføre foranstaltninger til at tage en regenerativ tilgang til landbruget.

Dette første projekt vil påvirke 4.335 hektar jord i det østlige England. De foranstaltninger, der finansieres af aftalen, omfatter: dækafgrøder, som beskytter vandkvaliteten og betyder, at jorden er mindre udsat for erosion. Reduceret dyrkning for at hjælpe med at holde jorden sundere og reducere tab af CO2 til atmosfæren. Dyrkning af afgrøder i vekseldrift for at reducere skadedyrstrykket, forbedre jordstrukturen og muliggøre mindre afhængighed af syntetisk gødning. Og plantning af hække, hvilket kan skabe et biodiversitetshabitat, indfange kulstof og medføre en række sundhedsmæssige fordele for jorden.

Disse naturbaserede løsninger er grundlæggende for regenerativt landbrug. Med andre ord kan madvarer og kæledyrsfoder produceres med mindre indvirkning på miljøet og endda hjælpe med at genskabe de landskaber, som vi er afhængige af til vores fødevareforsyning og som boligområder og rekreationsområder.

Vores 6 nye Purina-forpligtelser
Vores påvirkning
Vores forpligtelser
Vi er forpligtet til at gøre mere af det, der betyder noget for kæledyr, for de mennesker, der elsker dem, og for den planet, vi deler. Derfor er vi forpligtet til at opfylde vores 6 Purina-forpligtelser.