Your Pet, Our Passion.

KONKURRANSEVILKÅR OG BETINGELSER

1. PROMOTERERING OG ORGANISERING AV KONKURRANSEN

1.1. Nestle Danmark AS , Kay Fiskers Pl. 10, 2300 København er promotør og arrangør av konkurransen («Arrangøren»).

2. HVEM KAN DELTA

2.1. Deltagerne må minimum være fylt 18 år på deltagelses-dagen. Deltagelse fra mindreårige blir automatisk ugyldiggjort, og Arrangøren forebeholder seg retten til å tilbakekalle premier eller nekte deltagelse uten kompensasjon.

2.2. Deltagerne må være bosatt i Danmark.

2.3. Ansatte hos Arrangøren, og deres nærmeste familie, samt enhver person med professjonell tilknyttelse til konkurransen har ikke rett til å delta.

2.4. Deltagelse i kampagnen er begrænset til at sende en gratis prøve af Gourmet, per person og per husstand.

3. HVORDAN DELTA

Konkurransen er åpen for deltagelse fra 18.10.2023, til og med 29.10.2023.

4. FOR Å DELTA

For å delta i konkurransen må deltakeren gå til https://www.purina.no/varemerker/gourmet/revelations og fylle inn kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, kjønn og fødselsdato) og snurre lykkehjulet. Deltakerne kan delta i konkurransen så mange ganger de ønsker, men bare en gang hver 24. time.

5. PREMIER

5.1 Purina distribuerer 1000 Gourmet Gold vareprøver, bestående av to porsjoner.

5.2 Premiene er personlige og kan ikke endres eller byttes.

6. VALG AV VINNER

Vinneren vil bli valgt tilfeldig og vil bli annonsert på kampanjesiden umiddelbart etter at lykkehjulet har blitt spunnet. Premien vil bli sendt til vinneren på adressen oppgitt av vinneren ved påmelding.

6. PERSONLIGE OPPLYSNINGER

6.1. Arrangøren kan be om personlige opplysninger som et krav for deltagelse i konkurransen. Dette kan eksempevis innebære deltageren fulle navn, adresse, epost-adresse, telefonnummer og alder (bekreftelse på at man er over 18 år). Annen informasjon kan eventuelt også forespørres.

6.2. Arrangøren har retten til å overføre personlige opplysninger til en tredjepars tjenesteleverandør, men kun for årsaker oppgitt i disse konkurransevilkår og betingelser.

6.3. Ved å delta i konkurransen aksepterer deltageren innsaling og behandling av sine personlige opplysninger, i samsvar med de oppgitte konkurransevilkår og betingelser.

7. GENERELT

7.1. Dersom konkurransen, uansett årsak, ikke lar seg gjennomføre som planlagt, kan Arrangøren avlyse, avslutte, endre eller utsette konkurransen etter eget skjønn, samt ugyldiggjøre oppføringer som anses påvirket (dette inkluderer, uten begrensninger, for grunner som infeksjon av datavirus, nettverksfeil, manipulering, uautorisert intervensjon, svindel, tekniske feil, eller andre årsaker utenfor Arrangørens kontroll, som forstyrrer eller påvirker konkurransens administrasjon, sikkerhet, integritet eller korrekt oppførsel).

7.2. Arrangøres forebeholder seg retten til å oppklare eventuelle feil i forbindelse med printing og/eller publisering av disse vilkår og betingelser, eller annen kommunikasjon i forbindelse med konkurransen.

7.3. Ved å delta i konkurransen godtar deltagerne (i) å være bundet av disse vilkår og betingelser, inkludert dens kvalifikasjonskrav, samt (ii) å være bundet av Arrangørens valg , hvilket er endelige og bindende i saker som omhandler konkurransen. Manglende overholdelse av disse offisielle regler kan resultere i diskvalifikasjon.

7.4. Ingen garanti gis av Arrangøren i forbindelse med premien.

7.5. Arrangøren skal ikke holdes ansvarlig i noen tilfeller der deltagere eller vinnere utsettes for tap eller skade (inkludert, men ikke begrenset til).