Helbred i forhold til kattens urinvej

Felin urinvejslidelse (FLUTD) er en betegnelse som bruges til at beskrive et antal lidelser som påvirker den nedre del af urinvejen (blære og urinrør). Som med ethvert andet dyr, er kattens helbred i forhold til urinvejen et stort anliggende. En tilstopning af urin kan være overdrevet smertefuld og livstruende for katte, så hvis du bemærker tegn på ubehag eller en manglende evne til at urinere, skal du søge dyrlægeassistance med det samme. FLUTD er almindelig og kompleks, og involverer medicinske og adfærdsmæssige dele; det er sjældent et problem med en enkel årsag.

Tegn på blæreproblemer hos katte

Tegn på problemer med din kats blære omfatter anstrengelse ved urinering, smertefuld urinering (katten klager sig i kattebakken), den slikker genitalierne ofte, blod i urinen, produktion af lidt eller ingen urin efter anstrengelse, og i nogle tilfælde, mistet renlighed. Da dette kan være en meget alvorlig og livstruende tilstand, særligt hos hankatte, skal du kontakte din dyrlæge øjeblikkeligt, hvis du bemærker nogle af disse symptomer.

Årsager

Der findes flere forskellige årsager til at din kat har problemer med at urinere. Disse omfatter:

Idiopatisk cystitis - en almindelig tilstand, som medfører smertefuld betændelse i blæren. Betændelsen i blæren medfører lækage af proteiner og blod i urinen, hvilket kan blokere urinrøret hos hankatte. Dette er en livstruende komplikation.

Blæresten hos katte - Et mindre almindeligt problem. Katte kan blive påvirket af flere typer blæresten (som oftest struvit og calciumoxalat), hvoraf alle kan føre til en blokering af urinrøret hos hankatte.

Anatomiske abnormaliteter - Katte kan enten være født med abnorm nedre urinvejsanatomi eller kan udvikle abnormaliteter sekundært til traumer. Symptomerne afhænger af placeringen og typen af den forekommende abnormalitet.

Bakteriel urinvejsinfektion - meget ualmindelig hos katte uden andre helbredsproblemer. Katte med tilstande såsom diabetes eller nyresygdom kan være mere tilbøjelige til infektion, men dette er en meget sjældent den primære årsag til FLUTD.

Alder og vægt – Overvægtige og/eller ældre katte kan også lide af urinvejskomplikationer, ligesom katte med en stresset livsstil. Idiopatisk cystitis er kendt for at forværres med stress såsom ved flytning, nye katte eller mennesker i husholdningen og endda barsk vejr!

Diagnose

Din dyrlæge vil udføre nogle få tests for at bekræfte den specifikke diagnose. Der kan foretages blodprøver for at udelukke nogle bagvedliggende problemer, og en urinprøve vil blive testet for tilstedeværelse af betændte celler, blod og krystaller, og for at vurdere urinkoncentrationen.

Behandling

Behandling

Hvis din kat lider af en blokering af urinrøret, skal din dyrlæge handle hurtigt for at fjerne blokeringen. Din kat skal bedøves tungt eller have anæstesi, og et urinkateter skal indsættes for at fjerne blokeringen og lade urinen flyde normalt igen. Din kat kan have behov for intravenøse væsker via et drop samt andre medikamenter, og kan være indlagt i flere dage. Blæresten skal måske fjernes kirurgisk, mens nogle typer sten kræver en kostændring. I sjældne tilfælde af bakteriel infektion kan antibiotika være påkrævet. Idiopatisk cystitis er udfordrende at behandle og involverer følgende tiltag:

  • • Smertelindring - FLUTD af enhver årsag er meget smertefuld og plagsom for katte. Smerten får desuden urinrøret til at indsnævres yderligere, og dermed øges sandsynligheden for blokering.
  • • Medikamenter - for at afspænde urinrøret hos hankatte og for at hindre eller behandle blokeringer. Medicin som kan understøtte beklædningen i blærens vægge kan anbefales af din dyrlæge. Andre medikamenter kan drøftes afhængigt af hvert individuelt tilfælde.
  • • Stressreduktion - stress spiller en rolle ved idiopatisk cystitis, og derfor skal du og din dyrlæge drøfte årsager til stress i din kats liv; konsultation med en dyreadfærdsspecialist kan være påkrævet. Behandlinger med syntetisk feromon kan afhjælpe angst og fås hos din dyrlæge. Motion vil også hjælpe med at dæmpe stress.
  • • Reduktion i urinkoncentrationen - ved for eksempel at skifte katte på tørfoder til vådfoder, eller ved at tilføje en smule vand til vådfoderet.

FLUTD er udfordrende at behandle og kræver stor tålmodighed. Du skal måske tænke over stress i din kats daglige liv og på hvordan du reducerer den, og også konsultere en kattespecialist eller adfærdsspecialist, såfremt du bemærker en stor ændring i din kats adfærd.

Kastrering af katte og efterbehandling

Find det rigtige PRO PLAN® foder til din kat