Katteinfluenza: Faktafil

Bliver katte forkølede? Dette er et af de mest hyppigt stillede spørgsmål vi modtager her på PURINA, men svaret er ikke så enkelt som du måske forventer... Læs videre for at finde ud af de grundlæggende fakta om katteinfluenza, og hvad du kan gøre for at hjælpe din kat med at undgå den.

Hvad er katteinfluenza?

Ligesom mennesker, er katte tilbøjelige til at blive ramt af infektioner i de øvre luftveje, og katteinfluenza er det generiske navn, som gives til dette i kattenes verden. Det er vigtigt at forstå, at det ikke er en zoonotisk sygdom, dvs. at den ikke kan smitte mellem katte og mennesker.

Hvordan optræder infektion?

Katte bliver inficeret gennem kontakt med andre katte som enten er aktivt inficeret og spreder sygdommen, eller katte som er usynlige "bærere" af virussen. Desværre kan katte, på grund af sygdommens natur, blive "bærere", når de er inficeret. Dette betyder, at de aktivt kan tabe virus- (eller mindre hyppigt bakterie-)partiklerne og sprede sygdommen, uden selv at udvise kliniske symptomer. Perioden under hvilken de kan opretholde denne "bærer"-status er endnu ukendt, men den kan vare alt fra uger til år.

Infektion kan også optræde gennem kontakt med genstande, som er eksponeret over for infektion, f.eks. hænder som ikke er vasket grundigt eller sko, som ikke er gjort rene. Hygiejne er derfor en altafgørende del af forebyggelsen af spredningen af denne sygdom.

Symptomer

Symptomer

Kliniske tegn på katteinfluenza kan opstå pludseligt eller være vedvarende over en lang tidsperiode. De kan også gå op og ned i henhold til din kats immunstatus, det niveau af stress den oplever, og dens kontaktniveau med andre katte.

Klassiske symptomer på sygdommen omfatter feber, nysen, snot fra snuden, conjunctivitis, mistet appetit og nogle gange blister i munden eller hoste, afhængigt af den specifikke årsag. Hvis du bemærker nogen af disse tegn hos din kat, er det meget vigtigt at du isolerer din kat fra andre katte og laver en aftale med din dyrlæge så hurtigt som muligt.

Diagnose

Din dyrlæge vil generelt diagnosticere katteinfluenza baseret på en fuld fysisk undersøgelse og en grundig historik over din kats vaccinationsstatus, nylige stressende hændelser og evt. kontakt med andre katte. Der kan udføres specifikke tests for at identificere den specifikke årsag, hvilket normalt kun gøres ved længerevarende eller særligt alvorlige tilfælde.

Behandling

Selv om de kliniske tegn ofte vil forsvinde af sig selv, ligesom ved forkølelses- og influenzavirus hos mennesker, vil din dyrlæge ordinere behandling som påkrævet. Der kan gives antibiotika for at forhindre sekundære infektioner i at opstå, og din dyrlæge vil også rådgive dig om den bedste måde, hvorpå du håndterer din kats tilstand på kort og lang sigt. Dette vil omfatte passende hygiejniske tiltag, herunder grundig rengøring og desinfektion af hjemmets omgivelser.

Forebyggelse

Vaccination og passende hygiejne er de bedste former for forebyggelse. Rutinevaccination allerede fra killingetiden kan hjælpe med at styrke din kats immunforsvar mod infektion. Dog vil vaccination ikke være så effektiv, hvis din kat allerede er bærer af en af virusstammerne eller har en aktiv infektion. Stresshåndtering, at holde din kat sund og at fodre den med en passende, komplet og afbalanceret kost er andre meget vigtige, forebyggende tiltag til at understøtte din kats immunsystem og minimere risikoen for sygdom.

Lopper og flåter hos katte

Find det rigtige PRO PLAN® foder til din kat